Partner webu:

Certifikační společnosti

3EC International, s.r.o. /Effectiveness&Efficiency&Excellence/
Hornoměcholupská 518/68, 102 00 Praha 10, tel.: 420(0) 267199926, 267199930, e-mail: info@3ec.cz, web: www.3ec.cz.
Certifikace podle požadavků:
· ISO 9001:2015 /ČSN EN ISO 9001:2016/
· ISO 14001:2015 /ČSN EN ISO 14001:2016/
· OHSAS 18001:2007 – BOZP
· ISO/IEC 27001:2013 – bezpečnost informací
· ISO/IEC 20000-1:2011 – IT služby
· ISO 50001:2011 – hospodaření s energiemi
· ISO 22000, HACCP, FSSC 22000 – bezpečnost potravin
· C-o-C dle TD CFCS 2002.2013 – spotřebitelský řetězec lesních produktů
· Otevřená školení k požadavkům nových norem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015, případně k požadavkům dalších systémových norem /ISO 50001 …/
Akceptovaný certifikační orgán Ministerstva dopravy pro certifikaci systému managementu kvality v oboru pozemních komunikací
_____

ACM Czech, s.r.o.
Česká regionální kancelář mezinárodního certifikačního registru ACM Ltd. založeného ve Velké Británii.
Na základě akreditace č. 245 udělené akreditační agenturou UKAS certifikujeme:
Systémy řízení kvality dle norem ISO 9001, EMS systém environmentálního managementu dle noormy ISO 14001, management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001, BS 7799, ISO/TS 16949, AS 9100, QS – 9000,ISO 13485, HACCP, PAS 43, RT05, RT08.
Kontakt: ACM CZ s.r.o., Jablonecká 8/31, 460 01 Liberec 5, Tel.: 482 710 625, 739 317 130, Fax: 482 710 626, e-mail: info@acmcert.cz, web: www.acmcert.cz
_____

AZ Cert EU s.r.o.
Palackého třída 318/159, Medlánky, 612 00 Brno; tel.: 722 945 412, e-mail: info@azcert.eu, web: www.azcert.eu
Certifikační orgán AZ Cert EU akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod č. 3161 provádí:
- certifikace systémů managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001, vč. požadavků na jakost při svařování podle ČSN EN ISO 3834-2
- certifikace systémů enviromentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001
- certifikace systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN OHSAS 18001
- certifikace systémů bezpečnosti informací podle ČSN ISO/IEC 27001
_____

BEST QUALITY, s.r.o.
Těšínská 54/120, 710 00 Slezská Ostrava, tel,fax: 595 225 143, e-mail: info@bestquality.cz, web: www.bestquality.cz
- certifikace systému managementu jakosti dle ISO 9001:2015
- certifikace systému environmentálního managementu dle ISO 14001:2015
- certifikace managementu jakosti dle norem ISO 9001:2015 v kombinaci s EN 729-2 zajišťení jakosti při svařování
- certifikace systému bezpečnosti a ochrany při práci dle OHSAS 18001:2007
_____

BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Olbrachtova 1, 140 02 Praha 4, tel.: 210 088 267, fax: 210 088 291
e-mail: certification@bureauveritas.cz, web: www.bureauveritas.cz, www.bureauveritas.com, www.bvtraining.cz, www.ekozemedelstvi.cz
Vedoucí světová nezávislá certifikační společnost nabízí certifikace:
- systému managementu kvality podle ISO 9001, ISO/TS 16949, QS 9000, VDA, AS 9100
- systému environmentálního managementu podle ISO 14001, validaci podle EMAS
- systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle OHSAS 18001
- systému bezpečnosti informací podle ISO/IEC 27001
- systému IT podle ISO/IEC 20000
- systému společenské odpovědnosti podle SA 8000
- systému spotřebitelského řetězce dřeva – C-o-C
- systémů managementu v potravinovém řetězci – HACCP, BRC, IFS, GMP 13, ISO 22000, FSSC, UTZ, RSPO
- systému udržitelnosti emise skleníkových plynů ISCC, verifikace výkazu emisí GHG
- systému managementu hospodaření s energií – ISO 50001
Bureau Veritas dále nabízí IRCA (International Register of Certified Auditors) kurzy pro auditory a vedoucí auditory podle ISO 9001 a ISO 14001.
Tisková zpráva – 10.11.2014
_____

CERT-ACO, s.r.o.
Huťská 275/3, 272 01 Kladno, tel: 312 645 007, 645 058, 645 512, fax: 312 662 045, e-mail: cert@cert.cz, www.cert.cz
Certifikace systémů jakosti výrobních organizací a organizací poskytující služby podle EN ISO 9001:2015, s modifikací podle ČSN EN 46001+ ČSN EN 729 – ČIA 3027
Certifikace EMS podle ČSN EN ISO 14001 – ČIA 3070
Ověřovatel pro oblast životního prostředí programu EMAS – ČIA 5001
Certifikace pracovníků v oblastech systémů řízení organizací výrobních i poskytujících služby (zahrnující problematiku jakosti, životního prostředí, ekonomie, potravinářství-HACCP, poradenství a metrologie) – ČIA 3028 pro funkce: Manažer (QM EOQ), profesionál (QP EOQ), auditor (QA EOQ) a technik jakosti (QT); externí (EA) a interní auditor (IA); manažer (M EMS) a auditor environmentu (A EMS); manažer vzorkování vod (MVV); manažer vzorkování pro účely evidence zařízení a látek s obsahem PCB (M PCB); manažer metrologie (MM); poradce v oboru řízení jakosti (PSQ), manažer (M MBE) a hodnotitel podnikatelské úspěšnosti (H MBE); manažer (M HACCP) a auditor HACCP (A HACCP); poradce organizačně ekonomického (POE), správce konkursní podstaty (SKP), dražebník (DRA), likvidátor (LIK).
_____

CertEQ International, spol. s r.o.
ČSN EN ISO 9001:2015, ČSN EN ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007.
_____

CERTLINE, s.r.o.
Šalounova 627/3, 638 00 Brno – Lesná, tel./fax: 515 551 745, e-mail: certline@certline.cz
Akreditovaná certifikace systémů managementu v oblastech výroby a služeb dle norem:
- ČSN EN ISO 9001 (systém managementu kvality),
- ČSN EN ISO 13485 (systém kvality pro zdravotnické prostředky),
- ČSN EN ISO 14001 (systém environmentálního managementu),
- ČSN OHSAS 18001 (systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
- ČSN ISO/IEC 27001 (systém managementu bezpečnosti informací),
- ČSN EN ISO 50001 (systém managementu hospodaření s energií),
- ČSN EN ISO 9001 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2, 3, 4,
- ČSN EN ISO 9001 a Metodického pokynu SJ-PK,
- ČSN EN ISO 9001 ve spojení s Nařízením Rady (EU) č. 333/2011,
- Věstník MZe 2/2010 (systém analýzy nebezpečí a stanovení kritických kontrolních bodů – HACCP)
_____

CIS – Certification & Information Security Services – mezinárodní certifikační a vzdělávací společnost
Akreditace pro ISO 27001 a ISO 20000, personální a systémové audity a certifikace, globální působnost. Akreditované kurzy: ISMS: Manažer IS, Auditor IS, Obnovovací kurzy; ITSM: Manažer ISO 20000, Auditor ISO 20000, Practitioner ISO 20000
_____

CQS – Sdružení pro certifikaci systemů jakosti
ISO 9000 – Certifikace systémů managementu kvality
ISO 14001 – Certifikace systémů environmentálního managementu
_____

Česká společnost pro jakost, z.s.
Certifikační orgán CSQ-CERT
ISO 9001 – certifikace systému jakosti, HACCP – certifikace systému kritických bodů
_____

DEKRA CZ a.s.
Certifikace systémů managementu: ISO 9001 • ISO 14001 • OHSAS 18001 / ISO 45001 • ISO 27001 • ISO 20000 • ISO 50001 • ISO 22301
Certifikace pro automobilový, letecký a železniční průmysl: IATF 16949 • EN 9100 • ISO/TS 22163
Další nabízené produkty: Integrované systémy • HACCP • SQAS • SCC • SCP • IFS • GMP • ISO 22000 • školení

Česká republika: DEKRA CZ a.s., Türkova 1001, 149 00 Praha 4
Tel: +420 267 288 317 • Mobil: +420 602 439 443
e-mail: hedvika.stranska@dekra.com
Více na www.dekra.cz

_____

DNV GL Group
DET NORSKE VERITAS a Germanischer Lloyd od 12. září 2013 působí jako jeden subjekt: DNV GL Group.
DNV Business Assurance, která je součástí DNV GL Group, je dodavatelem certifikačních a verifikačních služeb, služeb hodnocení a školení.

Česká republika: DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o., Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Tel: +420 233 321 231
e-mail: prg@dnvgl.com

Jeden z prvních světových hráčů v oblasti systémů řízení a produktové certifikace v oblastech:

Certifikace systémů managementu: ISO 9001 • ISO 14001 • OHSAS 18001 • ISO/IEC 27001 • ISO/IEC 20000
Certifikace pro automobilový průmysl: ISO/TS 16949 • VDA 6.1 • VDA 6.2 • VDA 6.4
Certifikace v oblasti zdravotnických prostředků: ISO 13485 • ISO 14971
Certifikace dodavatelského řetězce výrobců kolejových vozidel: IRIS standard
Certifikace v oblasti potravinářství: HACCP • FSSC 22000 • IFS • GMP
Další nabízené produkty: Integrované systémy • SCC • ISO 50001 • AS 9100

Ve všech těchto oblastech nabízíme vzdělávání, akreditované kurzy a semináře.

Více na www.dnvgl.cz

_____

DOM – ZO 13, s.r.o.
Certifikace dle ČSN EN ISO 3834, ČSN EN ISO 14554, ČSN EN 15085, ČSN EN 1090-2
Certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2015, ČSN EN ISO 14001:2015, ČSN OHSAS 18001:2008
_____

DQS Cert s.r.o.
web: dqs@dqs.cz, e-mail: www.dqs.cz
Nad Okrouhlíkem 2365/17, Libeň, 180 00 Praha 8, Tel.: 604 270 502, FAX: 286 582 450
Certifikační orgán systémů managementu:
- certifikace QMS (systém managementu jakosti) dle ISO 9001
- certifikace EMS (systém environmentálního managementu) dle ISO 14001
- certifikace SMBOZP (systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) dle OHSAS 18001
- certifikace dle norem ISO/TS 16949, HACCP, ČSN EN 729-2 a další
_____

Elektrotechnický zkušební ústav
ČSN EN ISO 9001 – Certifikace systémů managementu kvality (QMS) – ČIA 3004
ČSN EN ISO 14001 – Certifikace systémů environmentálního managementu (EMS) – ČIA 3004
_____

EURO CERT CZ, a.s.
Lidická 531, 252 63 Roztoky u Prahy, Tel.: +420 234 222 111, Fax: +420 234 222 100
e-mail: info@eurocert.cz, web: www.eurocert.cz
Akreditovaný certifikační orgán nabízející služby spojené s certifikací dle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001 a ISO 3834-2. Nabízíme možnost školení, kurzů a seminářů. Na Slovensku pobočka EURO CERT SK, s.r.o.
_____

Intertek s.r.o.
Ověřený partner v oblasti certifikace systémů řízení – od auditů a kontrol, k testování, školení, poradenství, zajištění certifikace. Našim zákazníkům pomáháme zlepšit kvalitu a bezpečnost výrobků, procesů a služeb.

Nabízíme nezávislou certifikaci systémů:
- Managementu kvality (ISO 9001:2015)
- Environmentálního managementu (ISO 14001:2015)
- Ochrany bezpečnosti a zdraví při práci (OHSAS 18001:2007/ISO 45001:2017)
- V automobilovém průmyslu (IATF 16949:2016)
- Managementu hospodaření s energií ( ISO 50001:2011 )
- Bezpečnosti krmiv (GMP+ FSA) pro níže uvedené oblasti:

. Trade in animal feed / Obchodování s krmivy
. Storage and transhipment of animal feed / Skladování a překládka krmiv
. Transport of animal feed, Road transport / Silniční přeprava krmiv
. Affreightment of Road transport / Zasilatelství silniční přepravy
. Production of feed materials / Výroba krmných materiálů
- Managementu bezpečnosti informací (ISO 27001:2013)
- IT požadavky na systém managementu služeb (ISO 20000-1:2011)
Provedení auditů pod různými akreditačními značkami (UKAS, DAkkS, ACCREDIA aj.)

Nově jsme rozšířili portfolio o následující certifikační služby:
- Certifikace udržitelnosti biopaliv ISCC
- Certifikace dle českého standardu bez GMO

Provádíme zákaznické/dodavatelské audity, sociální audity a inspekce:
- Sociální audity: GSV, SQP, WCA aj.
- Audity pod programy: BSCI, EICC, SMETA, ICS, SCAN
aj.
- HS (hard line – soft line) inspekce

Labeling – validace a překlad etiket dle platné legislativy.

Váš kontakt :
Intertek s.r.o., Zirkon Office Center, Sokolovská 131/86, 186 00 Praha 8, Česká republika
admin@intertek.com
+420 270 003 236 (office)
www.intertek.com, www.intertek-cz.com

_____

LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o.
Společnost v České republice akreditovaná pro certifikaci systémů managementu jakosti podle ISO 9001, ISO 14001, HACCP.
Orientujeme se na nejmodernější oblasti – informační technologie, zdravotnictví, dopravu a logistiku, plastikářský a chemický průmysl, potravinářství, stavebnictví a rozsáhlou oblast služeb.
Poskytujeme certifikace v oblasti bezpečnosti informačních systémů podle normy ISO 17799
Praha 3 – Vinohrady, Vinohradská 184, PSČ: 13052, tel 777 937 097
e-mail: info@ll-c.cz
_____

Lloyd’s Register
Pobočka jedné z vedoucích světových certifikačních organizací zabezpečuje v České republice a na Slovensku od roku 1994 certifikace systémů managementu kvality, environmentu, bezpečnosti práce a dalších specifických standardů.
Nabízíme:
- certifikaci systémů managementu kvality a specifických standardů: ISO 9001, IATF 16949, AS 9100, ISO 13485, IRIS
- certifikaci systémů environmentálního managementu (EMS) podle normy ISO 14001
- certifikaci systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (H&SS) podle normy ISO 45001
- certifikaci systémů managementu kontinuity činnosti ISO 22301
- certifikaci etických standardů SMETA
- certifikaci v potravinářství HACCP, BRC Food,, IFS Food, ISO 22 000, FSSC 22000 Food
- certifikaci pro výrobce obalových materiálů BRC/IoP, EN 15593, PAS 223
- certifikaci v oblasti výroby a dopravy krmiv podle schémat GMP +, FAMI-QS, EFISC
- ertifikaci podle dalších specifických standardů v IT TickIT, ISO 27001, ISO/IEC 20000-1
- certifikaci v oblasti logistiky TAPA, IFS Logistic, ISO 13816
Zajišťujeme také kurzy a školení pro interní auditory dle standardů ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001, AS 9100, ISO 45001 a další.
Adresa: Táborská 31, 140 00 Praha 4, Tel. +420 222 222 241
e-mail: prague@lr.org, sales@lr.org, web: www.lrqa.cz, www.lrqa.sk
_____

PAVUS, a.s.
ISO 9001 – Certifikace systémů jakosti ve stavebnictví a u dodavatelů pro stavebnictví (1 obor) – ČIA 3042
_____

Certifikační orgán QUALIFORM – odbor certifikace
- certifikace systémů managementu kvality (QMS) dle ČSN EN ISO 9001:2015 (příp. ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2006 – požadavky na jakosti při svařování),
- certifikace systémů environmentálního managementu (EMS) dle ČSN EN ISO 14001:2015
_____

Quality Austria – mezinárodní certifikační a vzdělávací společnost
Certifikace, vzdělávání podle ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001, SCC, SA 8000, ISO 31000, VDA 6.x, ISO/TS 16949, IRIS, EN 9100, PEFC, HACCP a dalších více než 30 norem a mezinárodních standardů.
_____

SGS Czech Republic, s.r.o.
ISO 9001 – Certifikace systémů jakosti
_____

STAVCERT Praha, spol. s r.o.
ISO 9001, ISO 14001, ČSN EN 729-2,3,4 – certifikace systémů jakosti ve stavebnictví a svařování
Vystavení průkazu způsobilosti pro provádění ocelových konstrukcí podle normy ČSN 73 2601 Z-2
_____

Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Certifikační orgán pro certifikaci systémů jakosti č. 3007 podle norem ISO 9000, EN 46000, ISO 13485 a ISO 13488
_____

T Cert, s.r.o.
ISO 9001 – systém řízení kvality, ISO 14001 – systém environmentálního řízení
_____

TDS Brno – Sekce řízení jakosti a certifikace, p.s.
certifikace systémů managementu jakosti (QMS) podle ČSN EN ISO 9001:2015
certifikace systémů environmentálního managementu (EMS) podle ČSN EN ISO 14001:2015
_____

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
Certifikační orgán č. 3001 a 3140 pro certifikaci ISO 9001, ISO 14001
_____

Textilní zkušební ústav, s.p.
Certifikační orgán pro systémy managementu podle norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN EN ISO 13485
_____

TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r. o. (do 29. 6. 2018 I.T.I.-Integrovaná technická inspekce spol. s r. o.)
Akreditovaný certifikační orgán č. 3116
Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 – Braník
tel.: 296 374 851, 596 620 434, mob.: 724 024 711, 724 024 714
e-mail: pha@itiv.cz, e-mail: ova@itiv.cz, web: www.itiv.cz
Certifikace systémů managementu výrobních organizací a organizací poskytujících služby:
- certifikace systémů managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2015,
- certifikace systémů managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2015 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2006 – Požadavky na jakost při svařování,
- certifikace systémů environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2015,
- certifikace systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN OHSAS18001:2008.
- certifikace systémů managementu bezpečnosti informací podle ČSN ISO/IEC 27001:2013.
- certifikace systémů managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001:2012.
_____

Institut pro testování a certifikaci, a.s.
ISO 9001 – certifikace systémů jakosti výrobních procesů a služeb – ČIA 3002
_____

TÜV NORD Czech, s.r.o., – je samostatným certifikačním místem TÜV NORD CERT.
Jednatel: Ing. Jan Weinfurt. Adresa: Českomoravská 2420/15, 190 93 Praha 9. Sídlo společnosti: Pod Hájkem 406/1, 180 00 Praha 8, tel.: +420 296 587 201-9, fax: +420 296 587 240, e-mail: tuev-nord@tuev-nord.cz, web: www.tuev-nord.cz
TÜV NORD Czech je akreditován TGA, ZLG, DAP a nabízí certifikace systémů managementu dle:
- EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, SCC, EN ISO 3834-2, ISO/IEC 27001:2013, ISO 20000-1:2005, ISO/TS 16949:2002, VDA 6.1, VDA 6.4, KBA, IRIS, HACCP, GMP (B2, B4.1, B5), IFS, IFS Logistic, BRC, EN ISO 22000, EN ISO 13485:2003; ČIA dle ČSN EN ISO/17024:2003 jako Certifikační orgán osob, ČSN EN ISO/IEC 17020:2005 jako Inspekční orgán typu „A“, ČSN EN 45011:1998 jako Certifikační orgán pro výrobky a ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 jako Laboratoře a zkušebny; je NoBo 1221 pro výtahy, tlaková zařízení, jednoduché tlakové nádoby, přepravitelná tlaková zařízení a AO 248 pro vybraná zařízení speciálně navrhovaná pro jaderná zařízení.
_____

TÜV SÜD Czech s.r.o., člen skupiny TÜV SÜD
ředitel, jednatel: Ing. Oleg Spružina, prokurista: Ing. Jiří Socha, Ph.D.
Novodvorská 994, 142 21 Praha 4, tel. +420 239 046 800, fax: +420 239 046 805, e-mail: info@tuv-sud.cz, web: www.tuv-sud.cz
8 regionálních kanceláří
Certifikace – Inspekce – Testování – Vzdělávání
ve všech oblastech průmyslu a služeb od automobilového průmyslu přes energetiku, elektrotechniku, dopravu, potravinářství až po stavebnictví, strojírenství a životní prostředí
Nové činnosti: Oceňování nemovitostí, Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny, fotovoltaické elektrárny, certifikace C-o-C založená na systému FSC
posuzování a certifikace systémů enviromentálního managementu (EMS), GDPR – Nařízení o ochraně osobních údajů, Systém pro řízení kvality v automobilovém průmyslu IATF 16949, Dynamické testování komponent DYCOT, katapult ALIS pro fyzickou simulaci bočních nárazů, Virtuální simulace.
_____

TÜV Rheinland Česká republika s.r.o.
- QMS systém managementu jakosti podle norem ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 13485
- EMS systém environmentálního managementu podle normy ISO 14001
_____

United Registrar of Systems Czech, s.r.o.
- systém řízení kvality dle norem ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 13485
- ISO 14001, EMS systém environmentálního managementu podle normy
_____

Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost s.r.o.
ISO 9001 – Certifikace systémů jakosti ve stavebnictví a souvisejících průmyslových oborech, chemickém a plastikářském průmyslu, v obchodu a službách – ČIA 3009