ISO/IEC 20000

Management IT služeb

Historie
Krátce v návaznosti na normu upravující bezpečnost informací vzniká nový standard upravující systém řízení v oblasti služeb poskytovaných prostřednictvím informačních technologií. Norma vychází z nejlepších postupů shrnutých v publikační řadě ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Publikace v rámci ITILu obsahují nejlepší zkušenosti používané ve firmách zabývajících se informačními technologiemi.

Princip normy
Norma zavádí princip identifikace procesů, podporujících kvalitní poskytování IT služeb, jejich vymezení a vzájemné působení. Dále zavádí princip interních auditů pro získání zpětné vazby a kontinuálního zlepšování a benchmarking úrovně IT služeb. Norma se překrývá s požadavky normy ISO 9001 pro systém řízení kvality a ISO 27001 pro bezpečnost informací.

Přínos normy pro organizaci
· přináší díky standardizaci procesů zefektivnění činnosti při poskytování IT služeb a řízení IT služeb od strategie k vlastnímu poskytování IT služeb
· minimalizuje výpadky v IT struktuře a systémech
· zvyšuje kvalitu IT podpory a dostupnost IT služeb
· nastavení standardních procesů umožňuje rychlé přizpůsobení IT změnám v podnikání nebo rozdílným požadavkům zákazníků
· pomáhá získat konkurenční výhody před ostatními poskytovateli IT služeb

Naše recenze
+
Norma je spojuje výhody standardů ISO 9001 a ISO 27001 a efektivním způsobem umožňuje řídit informační systémy. Norma je ve své podstatě shrnutím všech předchozích doporučení pro efektivní řízení systémů poskytování služeb prostřednictvím IT.
-
Nevýhodou je příliš odborná terminologie, která je ve spoustě případů nesrozumitelná pro managementy firem a díky tomu firmy můžou otálet s její aplikací.