ISO 45001:2018

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Historie
ISO 45001 byla vydána 12. března 2018 a je novým mezinárodním standardem pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Vydání normy ISO 45001 v roce 2018 je za poslední dobu pravděpodobně nejvýznamnější událostí pro manažery a pracovníky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato nová norma, která v průběhu 3 let nahradí OHSAS 18001, se řídí přístupem jiných systémů řízení jako jsou ISO 14001 a ISO 90001 a má zvýšený důraz na závazek managementu, zapojení pracovníků a řízení rizik.

Princip normy
ISO 45001 specifikuje požadavky na systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OH&S) a poskytuje návod a postupy, které organizacím umožňují vytvářet bezpečná pracoviště pomocí prevencí pracovních úrazů, onemocnění a smrtelných úrazů a aktivním zlepšováním výkonnosti BOZP. ISO 45001 je platná pro všechny organizace na celém světě bez ohledu na jejich velikost, typ nebo předmět činnosti.

Klíčové rozdíly mezi ISO 45001 a OHSAS 18001
Celkový záměr obou norem je vytvořit rámec pro prevenci úrazů, onemocnění a smrtelných úrazů zaměstnanců.
Také cyklus PDCA zůstává základním principem provozu v obou normách.
Mnoho požadavků, které jsou součástí OHSAS 18001, bylo přeneseno a rozšířeno do nové normy ISO 45001, včetně požadavků na
. politiku,
. identifikaci právních a jiných požadavků,
. zlepšení cílů,
. zvyšování povědomí,
. způsobilost,
. prostředky potřebné na podporu systému
. monitorování, měření a analýzu výkonu a zlepšování BOZP

Struktura ISO 45001 je založena na příloze, která má je rámcem používaným v jiných normách systému řízení ISO, což usnadňuje a zefektivňuje implementaci integrovaných systémů.
Závazek managementu: ISO 45001 vyžaduje organizační začlenění OH&S do celkového systému řízení organizace, což vyžaduje, aby vedení převzalo silnější vedoucí úlohu v oblasti BOZP.
Zapojení pracovníků: ISO 45001 vyžaduje školení a vzdělávání zaměstnanců za účelem identifikace rizik a vytvoření efektivního programu bezpečnosti s cílem zapojení širší účasti zaměstnanců.