ISO 14000 Certifikace systémů řízení
Certifikované osoby      Školení - certifikace personálu     Zahraniční stránky     Kontakt - informace - servis
  ISO 9001:2008   ISO 14001   ISO 17799   QS 9000   VDA 6   ISO/TS 16949  ČSN 732601 zpět na hlavní stranu 
  Mezinárodni organizace pro normy (ISO) vydala novelizaci normy ISO 9001 : 2008 s platností od 15. prosince 2008
  Certifikační společnosti     Konzultační společnosti     Certifikované společnosti

Co požaduje a obsahuje norma 14001 ?
Norma ISO 14001 pojednává o enviromentálním managementu, tj. managementu „týkající se životního prostředí“.  Společnost, která se rozhodla získat Certifikát osvědčující  soulad s požadavky této normy, musí  vytvořit, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém environmentálního managementu a neustále zlepšovat jeho efektivnost.
Jaké kroky je potřeba k tomuto učinit ?
-  stanovit environmentální politiku firmy a tuto sdělovat zaměstnancům a zpřístupnit veřejnosti
-  identifikovat environmentální aspekty činností firmy, které mohou mít významné dopady na životní prostředí  
-  zajistit sledování existujících a nově vydávaných právních a jiných požadavků, které se týkají environmentálních aspektů identifikovaných firmou a promítnutí jejich požadavků systému environmentálního managementu  
-  z environmentální politiky odvodit environmentální cíle a cílové hodnoty pro všechny úrovně a funkce firmy  
-  stanovit a realizovat programy environmentálního managementu k dosažení těchto cílů a cílových hodnot
-  zajistit vzdělávání zaměstnanců a interní i externí komunikaci
-  monitorovat a měřit klíčové znaky provozu a činností s možným dopadem na životní prostředí a přijímat preventivní opatření a nápravná opatření při zjištěných odchylkách a škodách


Bližší vysvětlení podá autor těchto informací Powercom s.r.o. : contact@powercom-international.cz