ISO 9001:2008 Certifikace systémů řízení
Certifikované osoby      Školení - certifikace personálu     Zahraniční stránky     Kontakt - informace - servis
  ISO 9001:2008   ISO 14001   ISO 17799   QS 9000   VDA 6   ISO/TS 16949  ČSN 732601 zpět na hlavní stranu 
  Mezinárodni organizace pro normy (ISO) vydala novelizaci normy ISO 9001 : 2008 s platností od 15. prosince 2008
  Certifikační společnosti     Konzultační společnosti     Certifikované společnosti
   Postup při  zavádění    |   Vývoj certifikace ve světě    |  Porovnání  verze 2000 a 2008   |  ISO 9001:2008 - propojení s marketingem  | Užitek z certifikace  | 
  Postup pro zavedení systému jakosti řízení podle  ISO 9001:2008

        1  Definujte cíle, které chcete dosáhnout. Takové cíle mohou být:

 • Vyšší efektivita a ziskovost
 • Výroba nebo poskytování služeb, které neustále vycházejí vstříc požadavkům zákazníka
 • Uspokojování potřeb zákazníka
 • Zvýšení podílu na trhu
 • Udržení podílu na trhu
 • Zlepšení organizace a morálky uvnitř společnosti
 • Snížení nákladů a závazků společnosti
 • Zvýšení spolehlivosti výrobního procesu
      2  Definujte, kdo od vás tyto cíle očekává.  Takové skupiny mohou být :
 • Zákazníci a koneční uživatelé
 • Zaměstnanci
 • Dodavatelé
 • Akcionáři
 • Společnost
      3  Získejte materiály a informace týkající se skupiny norem ISO 9000
 • Obecnou informaci Vám poskytne tato stránka
 • Detailní informace naleznete v normách ISO 9000:2000, ISO 9001:2000 a ISO 9004:2000 (tyto jsou chráněny copyrightem a lze je on-line objednat zde )
 • Další informace v anglickém jazyce lze získat na oficiálních stránkách Mezinárodní organizace pro standardizaci  ISO
 • Zajímavosti o vývoji certifikace po celém světě  
      4  Rozhodněte se zda při zavádění systému řízení použijete. 
 • Normu ISO 9000:2000 jako základní požadavek 
 • Normu ISO 9000:2000 v kombinaci s požadavky jiných  standardů
       5  Pro určité oblasti řízení jakosti si můžete obstarat následující  směrnice, jako jsou například :
 • ISO 10006 Management jakosti - Směrnice jakosti v managementu projektu
 • ISO 10007 Management jakosti - Směrnice pro management konfigurace
 • ISO 10012 Požadavky na zabezpečování jakosti měřicího zařízení
 • ISO 10013 Směrnice pro vypracování příruček jakosti
 • ISO/TR 10014 Směrnice pro management ekonomiky jakosti
 • ISO 10015 Management jakosti - Směrnice pro výcvik
 • ISO 19011 Provádění auditu (není vydaná doposud jako ČSN)

        6  Zjistěte aktuální stav vašeho systému řízení a určete rozdíly mezi systémem řízení a požadavky normy  ISO 9001:2000

        7   Popište procesy, které jsou nezbytné pro dodávku zboží nebo služeb zákazníkům a porovnejte s požadavky normy ISO 9001:2000 v kapitole Realizace výrobků s cílem zjistit jak jsou uplatňovány ve vašem  systému řízení a to zejména v oblastech :

 • Procesy ve vztahu k zákazníkům
 • Navrhování  a/nebo vývoj
 • Nákup
 • Výrobní postupy a postupy při realizaci služeb
 • Kontrola měřícího a monitorovacího zařízení

        8   Vytvořte si  plán odstraňování neshod podle kroku 6 a vytvořte postupy podle bodu 7 .  Připravte plán opatření  pro odstraňování neshod,  vytvořte zdroje pro provedení těchto opatření,  určete odpovědnosti a stanovte časový harmonogram pro realizaci jednotlivých opatření. Ustanovení normy  ISO 9001:2000 odst. 4.1 a 7.1 Vám poskytne návod co všechno je nutno vzít v úvahu při tvorbě tohoto plánu.

 

        9   Realizujte opatření podle plánu. Postupujte tak aby jste realizovali plánovaná opatření  podle vašeho harmonogramu

 

     10    Provádějte pravidelné interní audity podle směrnice ISO 19011 - Audity, kvalifikace auditorů a řízení  procesu auditů

 

     11   Potřebuje prokázat shodu ? Pokud ano, viz krok 12, pokud ne, viz krok 13 . Prokázání shody certifikací budete možná potřebovat z následujících důvodů :

 • Požadavkem stanoveným obchodní smlouvou
 • Požadavkem trhu nebo zákazníka
 • Zákonným požadavkem
 • Požadavkem risk management
 • Z důvodu stanovení jasných cílů pro vlastní zdokonalení a motivaci

     12  Požádejte o provedení nezávislého auditu. Vyberte si akreditovanou certifikační společnost za účelem provedení auditu a vystavení certifikátu stvrzujícího, že Váš systém řízení jakosti odpovídá požadavkům normy ISO 9001:2000.

 

     13  Pokračujte ve zdokonalování Vašeho podnikání. Ověřte si efektivitu vašeho systému řízení jakosti . Norma  ISO 9004:2000 poskytuje metodiku ověření.

 

Zpracováno podle podkladů Mezinárodní organizace pro standardizaci ISO