OHSAS 18001:2007

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Historie
První verze normy vzniká v 90. létech jako nástroj na řízení systému bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Přes dobře propracovanou legislativu, která v řadě evropských zemí je natolik přísná, kdy firmy se prioritně orientují na dodržování legislativy, norma OHSAS 18001 jim pomáhá dodržet systémový přístup. Na rozdíl od standardu na řízení kvality není mimo Evropu příliš využívána. V roce 2007 norma prošla novelizací, ovšem bez revolučních změn. Spolu s normou ISO 9001 a ISO 14001 tvoří nejčastěji certifikovaný integrovaný systém.

Princip normy
Norma stanoví jednoduchou zásadu, kdy vedení firmy stanoví své cíle a plány v oblasti snižování pracovních úrazů a nehod a tyto jsou postupně pomocí nastavených procesů realizovány, přičemž účinnost těchto procesů je měřena a monitorována, aby společnost mohla přijmout účinná opatření na změnu. Norma se zabývá principy řízení dokumentace, lidských zdrojů, infrastruktury, zavádí procesy komunikace s úřady a veřejností, měření výkonnosti procesů a také interní audity za účelem získání zpětné vazby.

Přínos normy pro organizaci
· přináší systematické omezování rizik a nebezpečí, která ohrožují bezpečnost a zdraví všech zaměstnanců
· přináší snížení výskytu nemocí z povolání a pracovních úrazů
· snižuje náklady spojené s pracovními úrazy na pracovišti
· prokazuje plnění závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vůči státním orgánům, subdodavatelům a odběratelům
· přináší účinný systém, reagující pružně na změny požadavků z legislativních předpisů, bezpečnostních požadavků i změn uvnitř organizace

Naše recenze
+
Norma je dobrým nástrojem jak dosáhnout snížení rizika vzniku neočekávaných incidentů a natolik univerzální, že se dá úspěšně aplikovat do různých odvětví lidské činnosti. Její struktura je výhodná pro integraci s jinými normami pro systémy řízení, zejména ISO 9001 a ISO 14001.
-
Za negativní považujeme, že kontrolní úřady ve svém přístupu nedoceňují držitele certifikátů, byť zákonitě firmy se zavedeným systémem řízení bezpečnosti práce představují menší riziko pro samotné zaměstnance.