Otázky a odpovědi


V jaké firmě mohu aplikovat požadavky nové normy ISO9001:2008?
ISO 9001 stanovuje množství různých požadavků pro řízení procesů v organizaci. Tyto požadavky jsou aplikovatelné pro jakýkoliv typ a velikost organizace, nakolik se vyžaduje jejich plnění pro konkrétní procesy probíhající v organizaci. Požadavky normy mají všeobecný charakter a jsou použitelné ve všech organizacích, bez ohledu na jejich druh, velikost, poskytované produkty.

Jaký je rozdíl mezi konzultační a certifikační firmou? Můžete mi nějakou doporučit?
Konzultační firma je firma, která Vám udělá úvodní analýzu systému řízení ve Vaší firmě, pomůže Vám při budovaní systému řízení kvality (úvodní školení o systému řízení kvality, tvorbu  dokumentace, identifikace nejdůležitějších procesů) a jeho samotné implementace, je přítomna při interních prověrkách kvality a svou práci nejčastěji končí odevzdávajícím protokolem, kde Vám buď doporučí přistoupit k certifikací Vašeho systému řízení kvality, nebo navrhne opatření , které třeba přijmout, aby jste k ní mohli přistoupit. Certifikační společnost (nezávislá třetí strana ) je společnost, která Vám posoudí shodu Vámi vybudovaného systému řízení kvality s požadavky normy. Podle akreditačních kritérií SNAS by tato organizace musí být nezávislá na společnosti, která Vám systém pomáhala vybudovat (od konzultační společnosti), aby byla zaručená nezávislost posouzení.
K druhé části Vaší otázky:  Můžeme Vám doporučit stránku konzultační společnosti,  kde  už máte uvedeny konkrétní údaje a na základe nich se můžete  na ně obrátit s Vašim dotazem. Taktéž  je to u certifikačních orgánů, kde Vám doporučujeme prohlédnout si stránku certifikační společnosti.

Rád bych se zeptal, kde si mohu ověřit, zda má určitá společnost certifikát ISO 9000?
Web www.iso.cz, který spravujeme, udržuje aktualizovanou databázi firem, které certifikát obdržely. Vstup do databáze je www.iso.cz/hledat.asp . Pokud hledanou firmu v databázi nenajdete, s velkou pravděpodobností certifikát nemá (vámi hledaná společnost v databázi není) nebo certifikát má, ale vydala ho certifikační autorita, která tuto skutečnost nezveřejnila (ačkoliv je to její povinností). Pokud se doptáte společnosti prohlašující, ze certifikát ISO9000 obdržela, od které certifikační autority tento certifikát má, s určitostí vám pak odpovíme, zda je to pravda. Naše databáze obsahuje téměř všechny certifikované firmy,  někdy nastane prodleva mezi vystavením certifikátu a zveřejněním této skutečnosti, protože databázi udržují samotné certifikační autority. Další důvod, proč není certifikovaná firma na našich stránkách je ten, že nemáme zcela podchyceny všechny certifikační společnosti (týká se to zejména zahraničních certifikačních firem, kdy sami nejsme schopni zjistit, že certifikovala firmu v České republice).
Prosím o sdělení, zda existuje v ČR centrální registr certifikovaných společností.
Pokud je nám známo, takový registr neexistuje. Nejucelenější přehled je na těchto stránkách www.iso.cz.

Naše firma je od března letošního roku certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2008 a ve vašem seznamu jsem ji zatím nenašel.
Seznamy certifikovaných firem na strance www.iso.cz vznikají ve spolupráci s certifikačními orgány. Náš konečný cíl je, aby v daný okamžik byl aktuální seznam certifikovaných společností správný a kompletní. Většina certifikačních firem již on-line udržuje tento seznam. Bohužel však nejsou zatím podchyceny také všechny certifikační orgány (týká se zejména zahraničních).  Na kompletnosti seznamu usilovně pracujeme. Pokud mate zájem o co nejrychlejší zveřejnění vaší firmy, obraťte se prosím na firmu, která Vás certifikovala s tím, že mate zájem o zveřejnění na stránkách www.iso.cz. Další možností je nám zaslat faxem Váš certifikát.

Chtěl bych Vás požádat o informaci co je to ISO. A co to znamená pro firmu když zveřejňuje, že je držitelem ISO certifikátu.
ISO je název pro mezinárodní organizaci pro normy sídlící ve Švýcarsku. Norem ISO je velká řada, pokud podnik zveřejňuje, že je držitelem certifikátu, tak se většinou jedná o ISO 9000. To znamená, že systém řízení podniku je uspořádán tak, že splňuje požadavky normy a existuje vysoká záruka stálosti kvality jeho výrobků a služeb. To znamená, že podnik dodává výrobky a služby v kvalitě přesně podle objednávky, nedochází k nedorozuměním mezi podnikem a jeho odběrateli apod. Zákazník při objednávce je schopen rozpoznat kvalitu výrobku.

Můžete mi vysvětlit jak souvisí norma ISO 14000 s normou ISO 9000 ?
Norma ISO 14000 má společné s normou ISO 9000 to, že požadavky obou norem  se týkají systému řízení a lze je aplikovat ve Vaší společnosti současně. ISO 9000 určuje požadavky na kvalitu Vaší produkce, ISO 14000 určuje požadavky na Vaše chování k životnímu prostředí. Pokud získáte certifikát ISO 14000 garantujete Vaším partnerům a státní správě, že výrobu máte pod kontrolou z hlediska ohrožení životního prostředí a Vaše výrobky nejsou zhotoveny na úkor okolní přírody.

Byl byste tak laskav a zodpověděl mi na otázku, co vše zahrnuje nebo znamená ISO 50?
ISO 50 je norma vydaná mezinárodní organizací pro normy (ISO) naposled revidovaná v roce 1996. Týká se obecně bezpečnosti dětí. Obsahuje základní požadavky na bezpečnost dětí a seznam dalších souvisejících norem. Bezpečnost dětí řeší další normy jako jsou ISO 51, ISO 12349, ISO 3215-18 (bezpečnost dětí v silničním provozu).

Rádi bychom věděli od kdy byli zavedeny normy ISO a to jak u nás v České republice, tak kdy byli zavedeny v zahraničí.
Normy ISO se vztahují na různé oblasti činnosti a byly zaváděny u nás v různých obdobích. Pokud se jedná o normu ISO 9000 (systémy řízení jakosti) ta je platná od roku 1995 a její podstatná novelizace je platná od roku 2001. V zahraničí tyto normy platily vždy o několik měsíců dříve, vždy však v předchozím roce.

Lze z Vašich podkladů zdarma získat uvedené údaje o společnostech v Excelu? Máte jejich e-mailové adresy? Můžete mi je zdarma poskytnout?
Údaje uvedené na stránkách www.iso.cz Vám bohužel v excelu poskytnout nemůžeme. Certifikované firmy na tyto stránky zavádějí jednotlivé certifikační orgány a na základě dohody s některými z nich, nemůžeme data poskytovat dalším subjektům. Musel by jste se tedy obrátit přímo na jednotlivé certifikační orgány.

Sháním výtisk normy ISO9001:2008? Mohli byste mi poradit, na koho se mám obrátit?
Více informací o prodeji norem získáte na adrese: https://www.technickenormy.cz/

Co znamenají jednotlivé zkratky: ČSN EN ISO, EQA, FMEA, ISO/TC 176, ISO/TR 10013, ISO/DIS, PPAP, VDA 6, QS 9000?
ČSN EN ISO – příslušná norma původně zpracovaná a vydaná v mezinárodní organizaci – ISO, je rovněž zařazena do systému evropský norem – EN a českých norem – ČSN
EQA – Europian Quality Award – Evropská cena za jakost
FMEA – Failure Mode and Effect Analysis – metoda pro analýzu příčin a následků poruch
ISO/TC 176 – Technical Committee 176 – technická komise č 176 normalizační organizace ISO, zaměřená na tvorbu norem vztahujících se k jakosti
ISO/TR 10013 – Technical report – norma (technická zpráva) ISO zařazena v ČR jako ČSN/TR 10013 (01 0331) Směrnice pro dokumentaci systému managementu jakosti
ISO/DIS – Draft of International Standard – návrh normy ISO
PPAP – Production Part Approval Process – metoda schvalování dílů do výroby
VDA 6 – norma německého svazu automobilového průmyslu (VDA) stanovící doplňkové požadavky (k ISO 9001) pro systém managementu jakosti pro pro dodávky v automobilovém průmyslu.
QS 9000 – norma stanovící doplňkové požadavky (k ISO 9001) pro systém managementu jakosti pro pro dodávky v automobilovém průmyslu, zejména v USA

Co to je certifikát systému kritických bodů a proč se to tak krkolomně jmenuje?
Název odvozen od angl. Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP).
Jedná se o zjišťování bodů/procesů při výrobě potravin, kde je největší nebezpečí nebezpečí narušení zdravotní nezávadnosti potravin. V těchto kritických bodech (CCP) jsou pak stanoveny mezní hodnoty a způsob jejich kontroly vč. příp. preventivních a nápravných opatření pro příp. dosažení/překročení mezních hodnot.
Od 1.1. aplikováno v ČR- Zák.110/1997 a Vyhl. 147/1998.
Celý tento systém může být v konkrétním podniku posouzen třetí stranou tj. certifikačním orgánem, a v příp. shody s příslušným předpisem může být vystaven certifikát.