QS 9000 Specifické normy v automobilovém průmyslu
Certifikované osoby      Školení - certifikace personálu     Zahraniční stránky     Kontakt - informace - servis
  ISO 9001:2008   ISO 14001   ISO 17799   QS 9000   VDA 6   ISO/TS 16949  ČSN 732601 zpět na hlavní stranu 
  Mezinárodni organizace pro normy (ISO) vydala novelizaci normy ISO 9001 : 2008 s platností od 15. prosince 2008
  Certifikační společnosti     Konzultační společnosti     Certifikované společnosti

QS 9000
QS9000 je oborová norma automobilového průmyslu. Byla vypracovaná skupinou Chrysler/Ford/General Motors a obsahuje jednak plné znění normy ISO 9001 plus další požadavky zejména z oblasti zavádění nových výrobků, schvalování výrobků zákazníkem, uplatňování vybraných metod, způsobilosti procesů a neustálého zlepšování. Požadavkům této normy musí vyhovět v různém stupni každý dodavatel do automobilového průmyslu.
VDA 6
Svazek VDA 6 pojednává o prověřování systému managementu jakosti. Základem jsou normy ISO a další požadavky automobilového průmyslu. Nejdůležitější jsou VDA 6.1 - auditování systému jakosti, VDA 6.3 - auditování procesu a VDA 6.5 - auditování výrobku. Soubor VDA obsahuje dále požadavky a postupy upřesňující obecné požadavky zejména v oblasti metod, výběru dodavatelů, zavádění a schvalování nových výrobků apod.
ISO/TS 16949
TS16949 je oborová norma sjednocující stávající celosvětové požadavky automobilového průmyslu na systémy managementu jakosti. Obsahuje plné znění normy ISO 9001 a další oborové požadavky zejména z oblasti spokojenosti zákazníků a neustálého zlepšování. Specifické požadavky např. postupy schvalování výrobků se řídí dokumenty podle volby zákazníka (AIAG, ANFIA, FIEV, VDA).
Jak naplnit požadavky norem QS 9000, VDA 6, ISO/TS 16949
- konkretizovat se zákazníkem které z požadavků a v jakém rozsahu musí být uplatňovány, jak to bude s certifikací
- zahájit uplatňování postupu schvalování zaváděných výrobků zákazníkem a dokumentovaného řešení problémů
- vybudovat systém jakosti dle stanovené normy postupem stejným jako dle ISO 9001 s uplatněním všech identifikovaných požadavků
- zajistit vzdělávání zaměstnanců a interní a externí komunikaci
- podporovat/prosazovat uplatňování požadovaných metod a metod orientovaných na neustálé zlepšování
- monitorovat a prověřovat systém jakosti a jeho účinnost, přijímat preventivní a nápravná opatření, orientovat se na projekty zlepšování


Bližší vysvětlení podá autor těchto informací Powercom s.r.o. : contact@powercom-international.cz