ISO 9000 Přehled školících agentur
Certifikované osoby      Školení - certifikace personálu     Zahraniční stránky     Kontakt - informace - servis
  ISO 9001:2008   ISO 14001   ISO 17799   QS 9000   VDA 6   ISO/TS 16949  ČSN 732601 zpět na hlavní stranu 
  Mezinárodni organizace pro normy (ISO) vydala novelizaci normy ISO 9001 : 20080 s platností od 15. prosince 2008
  Certifikační společnosti     Konzultační společnosti     Certifikované společnosti
 
Bankovní Akademie a.s.
Certifikace pracovníků ve finanční sféře
 
Bankovní institut, a.s.
Certifikace pracovníků v oblasti účetní a daňové, bankovnických služeb, informačních systémů, oceňování majetku a v oblasti jazykových znalostí pro potřeby bankovnictví

BVQI Czech Republic, s.r.o.
Vítězné nám. 2, 160 00 Praha 6, telefon: 224 323 547, fax: 224 315 449, mail@bureauveritas.cz, www.bureauveritas.cz
Nabídka kurzů v oblastech: automobilový průmysl, bezpečnost, jakost, zemědělství & potraviny, životní prostředí
Kompletní přehled kurzů a možnost objednávky najdete na adrese: www.bvtraining.com

CERT-ACO, s.r.o.
Certifikace pracovníků v oblasti řízení jakosti

Certifikační sdružení pro personál
Certifikace pracovníků v NDT a ve specifických činnostech NDT
 
Česká metrologická společnost
Certifikace způsobilosti pracovníků pro metrologickou činnost a zkušební činnost
 
Česká společnost pro jakost
Certifikace pracovníků pro oblast jakosti, zkušebních laboratoří, metrologie, odpadů a automobilového průmyslu
 
Česká svářečská společnost
Certifikace pracovníků ve svařování
 
České dráhy s.o., Divize obchodně provozní, o.z.
Certifikace pracovníků pro činnosti v oblasti NDT v průmyslovém sektoru. Údržba železničních kolejových vozidel
 
Český metrologický institut
Certifikace pracovníků pro metrologickou činnost
 
Dům techniky Ostrava spol. s r. o.
Certifikace personálu pro oblast řízení jakosti, zkušebnictví a EMS
 
Gradua - CEGOS, s.r.o.
Certifikace pracovníků na funkce: manažer jakosti, auditor jakosti, metrolog organizace, metrolog specialista, specialista pro prevenci rizik (v oblasti bezpečnosti práce)

iCourse

Nejdostupnější akreditované kurzy s certifikací a v češtině.
Web: www.icourse.cz, E-mail: skoleni-kurzy@tayllorcox.com nebo si promluvte se specialistou na: 800 11 00 11
Nemějte obavy, komplexní portfolio našich kurzů realizujeme vlastními experty. Vybírejte si dle vaší profese na nejmodernějším portále všech dob.
Školení a kurzy: ISO 15489 Interní Auditor, ISO 15489 Lead Auditor, ITIL Foundation, ITIL Intermediate, ITIL Expert, ITSM – ISO 20000-1 Interní Auditor, ISO 20000-1 Lead Auditor, ISO 27001 Interní Auditor, PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner, IPMA (B, C, D), ISO 10006 Project Manager, a mnoho mnoho dalších…

Institut výchovy bezpečnosti práce
Certifikace způsobilosti pracovníků na funkce inspektor státního odborného dozoru nad bezpečností práce; Specialista bezpečnosti práce; Specialista bezpečnosti práce - revizní technik komínových systémů, Instruktor řidičů motorových vozíků; Zkušební komisař řidičů motorových vozíků

KCM Consulting s.r.o.
REALIZACE OTEVŘENÝCH I FIREMNÍCH ŠKOLENÍ V OBLASTECH:
Rozvoje zlešpování systémů, rozvoje dovedností pracovníků a rozvoje dovedností managementu
Kompletní přehled školení včetně objednávek najdete na našich: www.kcm.cz
Malá Dlážka 21, Přerov, tel. 581 202 674; E-mail: obchod@kcm.cz

STAVCERT Praha, s.r.o.
Certifikace způsobilosti pracovníků v oblasti svařování
 
SVÚM a.s.
Certifikace personálu v oblasti svařování pro profese svářeč tavného svařování, svářečský instruktor, svářečský kontrolor, svářečský technolog a svářečský inženýr
 
UNO Praha, spol. s r.o.
Certifikace svářečů plastů - základní a vyšší svářečský personál
 
Vysoká škola ekonomická v Praze
Certifikace odhadců majetku, pro oceňování podniků a pro oceňování nemovitostí
  Certifikační společnosti     Konzultační společnosti     Certifikované společnosti zpět na hlavní stranu