ISO/IEC 20000 - Management IT služeb

Navigace: / Domů / Systémová certifikace / ISO/IEC 20000

Mohlo by Vás zajímat

Historie

Krátce v návaznosti na normu upravující bezpečnost informací vzniká nový standard upravující systém řízení v oblasti služeb poskytovaných prostřednictvím informačních technologií. Norma vychází z nejlepších postupů shrnutých v publikační řadě ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Publikace v rámci ITILu obsahují nejlepší zkušenosti používané ve firmách zabývajících se informačními technologiemi.

Princip normy

Norma zavádí princip identifikace procesů, podporujících kvalitní poskytování IT služeb, jejich vymezení a vzájemné působení. Dále zavádí princip interních auditů pro získání zpětné vazby a kontinuálního zlepšování a benchmarking úrovně IT služeb. Norma se překrývá s požadavky normy ISO 9001 pro systém řízení kvality a ISO 27001 pro bezpečnost informací.

Přínos normy pro organizaci

  • Přináší díky standardizaci procesů zefektivnění činnosti při poskytování IT služeb a řízení IT služeb od strategie k vlastnímu poskytování IT služeb
  • Minimalizuje výpadky v IT struktuře a systémech
  • Zvyšuje kvalitu IT podpory a dostupnost IT služeb
  • Nastavení standardních procesů umožňuje rychlé přizpůsobení IT změnám v podnikání nebo rozdílným požadavkům zákazníků
  • Pomáhá získat konkurenční výhody před ostatními poskytovateli IT služeb


Naše recenze

+
Norma je spojuje výhody standardů ISO 9001 a ISO 27001 a efektivním způsobem umožňuje řídit informační systémy. Norma je ve své podstatě shrnutím všech předchozích doporučení pro efektivní řízení systémů poskytování služeb prostřednictvím IT.
-
Nevýhodou je příliš odborná terminologie, která je ve spoustě případů nesrozumitelná pro managementy firem a díky tomu firmy můžou otálet s její aplikací.

pozadi_pro_formular

Požádejte o zaslání

nabídky ještě dnes

Doplňující informace k poptávce