ISO 37001 - Systémy protikorupčního managementu

Návod jak implementovat normu naleznete zde

Navigace: / Domů / Systémová certifikace / ISO 37001

Mohlo by Vás zajímat

Proč zavést ISO 37001

Transparentnost a důvěra. Jakákoliv organizace musí stát na těchto základech, protože tímto významně snižuje riziko svého ohrožení ve smyslu ztráty svých zakázek nebo dokonce svého zániku. Norma ISO 37001 významně pomáhá nastavit vnitřní procesy organizace tak, aby se na všech úrovních řízení snížilo riziko korupce nebo i podezření z netransparentního chování.

Tento mezinárodní standard je vhodný pro organizace všech typů a velikostí. Umožňuje předcházet, odhalovat a efektivně řešit korupci, pokud k ní dochází nebo jen existuje riziko jejího vzniku. Hlavními nástroji jsou jmenováním osoby, která bude dohlížet na dodržování procesů protikorupčních opatření, bude plánovat a provádět školení, vytvářet analýzu rizik a podílet se na řízení projektů s obchodními partnery. Dalším nástrojem je efektivní finanční a informační kontrola, ohlašovací a vyšetřovací postupy.

Při implementaci požadavků normy ISO 37001 a ověřením akreditovaným certifikačním orgánem můžete dosáhnout eliminaci různých typů korupčních rizik a získat vyšší důvěru svých partnerů:

  • Deklarujete, že samotná organizace neuplácí a všechny kontrakty jsou uzavírány transparentně
  • Omezíte samotné zaměstnance, kteří jednají jménem organizace, aby neměli motivaci uzavírat kontrakty "nestandartními" způsoby
  • Identifikujete uplácení realizované přes zprostředkovatele nebo třetí stranou, která se kontraktu účastní
  • Posílíte pozici své organizace ve výběrových řízeních
  • Zvýšíte prestiž organizace, i když se pohybuje z pohledu korupce v mediálně "známějších" oborech nebo zemích
pozadi_pro_formular

Požádejte o zaslání

nabídky ještě dnes

Doplňující informace k poptávce