ISO 3834:2006 - Procesy svařování

Navigace: / Domů / Výrobková certifikace / ISO 3834

Mohlo by Vás zajímat

Historie

Svařování je zvláštní proces, kdy kvalita konečného sváru nemůže být prokázána závěrečnou zkouškou. Tímto vznikl základní požadavek na kontrolu celého výrobního procesu, během kterého se kontroluje řada pomocných parametrů s cílem zajištění kvality sváru. S většími nároky na systém řízení kvality dodavatelů a výrobců tlakových a plynových zařízení, automobilových komponentů a jiných zařízení s vysokou mírou rizika, kteří ve svých procesech zabezpečují i proces svařování, byl společnou pracovní skupinou Evropské spolupráce pro akreditaci – EA a Evropskou federací pro svařování, spojování a řezání – EWF – vypracován dokument EA – 6/02, jehož účelem je poskytnout základ pro harmonizaci posuzování výrobců, aplikujících procesy svařování.

Princip normy

Norma má označení ISO 3834-1 až 4 „Požadavky na kvalitu při svařování“, tedy má čtyři části. Definuje požadavky na kvalitu při svařování jak při výrobě, tak i na montážích. Nese prvky normy systémové i normy pro certifikaci výrobkovou.

Přínos normy pro organizaci

  • prokázání závazku plnění zákonných požadavků
  • zajištění stálosti výrobního procesu svařování a tím i stabilní a vysokou kvalitu vyráběných výrobků
  • zkvalitnění systému řízení, zdokonalení organizační struktury organizace
  • zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti v celé organizaci, zvláště pak v procesech svařování
  • optimalizace a redukce provozních nákladů, snížení nákladů na neshodné výrobky, úspory surovin, energie a dalších zdrojů
  • zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů k výrobci, který zabezpečuje procesy svařování

Naše recenze

+
Norma je velmi konkrétní a při dodržení jejich požadavků má výrobce garantován vysoký standard svařovacího procesu.
-
Možná trochu menší nejasnost pro certifikace, kdy se má jednat o systémové nebo výrobkové certifikace, tedy menší možnost integrace se systémovými normami.

pozadi_pro_formular

Požádejte o zaslání

nabídky ještě dnes

Doplňující informace k poptávce