ISO 9001:2015 - Revize normy ISO 9001

Navigace: / Domů / Systémová certifikace / ISO 9001:2015

Mohlo by Vás zajímat

Proč vznikla revize normy ISO 9001?

Pokud pomineme významnou skutečnost, že požadavkem mezinárodní organizace ISO je, aby všechny normy byly jednou za 5 let revidovány, hlavním důvodem revize nejznámější normy pro management kvality byly změny v podnikatelském a společenském prostředí a také změna vnímání přínosu této normy.
Norma ISO 9001:2015 byla vytvářena s cílem reagovat na změnu prostředí a reflektovat zkušenosti z dlouholeté aplikace stávající verze.

Jaké jsou cíle a významné změny novelizace 2015?

 • Udržení významu a hodnot pro podniky a jejich klienty
 • Větší kompatibilita s ostatními normami systémů řízení
 • Vyšší provázanost na všeobecný systém řízení firmy a vyšší praktické využití
 • Zavedení systému řízení rizik
 • Reflexe skutečnosti, že stále více aktivit se přesunuje z oblasti výroby do oblasti poskytování služeb
 • Reagovat na stále rychlejší změny tržního prostředí a reakce na trhem požadované inovace
 • Propojení s marketingem firmy, tedy schopnosti ještě lépe uspokojovat zákazníky
 • Zvýšení flexibilitu v používání řídící dokumentace včetně nejmodernějších softwarových a audiovizuálních moderních metod
 • Zajištění stability normy na další období 10 let

REVIZE NORMY ISO 9001
Základní znalosti procesního přístupu k managementu kvality, strukturovaná přehled o požadavcích normy ISO 9001:2015.
Více na: www.bvtraining.cz/

Změna struktury ISO 9001:2015

Nová norma má následujíc í strukturu, která se více přibližuje ostatním normám systémů řízení:

 1. Předmět normy
 2. Normativní odkazy
 3. Termíny a definice
 4. Kontext a návaznosti organizace
 5. Vedení
 6. Plánování
 7. Podpora
 8. Realizace
 9. Hodnocení výkonnosti
 10. Zlepšování


Naše recenze


+
Norma požaduje větší propojenost obecného managementu firmy a systému řízení kvality. Což bude znamenat vyšší zapojení top managementu do tvorby politiky a cílů a zejména odstranění formálních procedur udržovaných pouze z důvodu certifikace. Na druhou stranu pro splnění těchto požadavků bude muset organizace provést určité změny v oblasti obecného managementu a pravomocí.
Norma více vyžaduje definování požadavků zákazníků a zainteresovaných stran. Tím dojde ke zvýšení vnímání toho, co přesně požaduje trh a zainteresované strany.
Velmi významným korkem je zavedení systému řízení rizik, který velmi moderním a sofistikovaným způsobem pomůže určit hlavní priority organizace a potlačit nevýznamné historicky zavedené procesy a činnosti.
-
Za negativní považujeme pouze to, že oproti očekávání některé požadavky normy ztratily určitou míru konkrétnosti v oblasti definování pravomocí a povinností, což napravují určitým způsobem až Přílohy normy.

pozadi_pro_formular

Požádejte o zaslání

nabídky ještě dnes

Doplňující informace k poptávce